Generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til

ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vorupør Klit

 

LØRDAG den 20. april 2019

KLOKKEN 10

I DEPOTET  Blåbærvej 7

 

Dagsorden :

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2018/2019
  • Forelæggelse af årsregnskab 2018 til godkendelse
  • Indkomne forslag: bestyrelsen har stillet 3 forslag til generalforsamlingens stillingtagen. Hvis det mest vidtgående forslag (forslag A) vedtages, bortfalder de følgende forslag (Forslag B og C), Hvis forslag A ikke vedtages, stemmes om forslag B, og hvis forslag B vedtages, bortfalder Forslag C.

Forslag A : Generalforsamlingen indstiller til bestyrelsen, at grenpladserne nedlægges fra 2020

Forslag B:   Generalforsamlingen indstiller til bestyrelsen, at grenpladserne bevares med mulighed for henlæggelse af grene frem til og med påsken (gældende fra 2020)

Forslag C: Generalforsamlingen indstiller til bestyrelsen, at grenpladserne bevares med mulighed for at henlægge grene indtil to uger før Palmesøndag

  • Godkendelse af budget for 2019
  • Valg af formand: Annemarie Hyllgaardhus er på valg – og modtager genvalg
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år             på valg er  Per Jespersgaard og Bent Astrup – begge modtager genvalg
  • Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år                  På valg er Rita Højbjerg
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

 

Annemarie Hyllgaardhus,

formand Ejerforeningen Vorupør Klit