Indkaldelse til generalforsamling 2016

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vorupør Klit

 LØRDAG DEN 26. marts 2016    KLOKKEN 10   I DEPOTET  Blåbærvej 7

Dagsorden :

  • Valg af dirigent og evt. stemmetællere
  • Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2015/2016
  • Forelæggelse af årsregnskab 2015 til godkendelse
  • Indkomne forslag: der er ikke indkommet forslag til årets generalforsamling
  • Godkendelse af budget for 2016
  • Valg af formand: formanden er ikke på valg i år
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

på valg er  Asger Rasmussen og Christian Kubel

  • Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Annemarie Hyllgaardhus,

formand Ejerforeningen Vorupør Klit