Indkaldelse til generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til

ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vorupør Klit

 

LØRDAG den 31. marts 2018

KLOKKEN 10

I DEPOTET  Blåbærvej 7

 

Dagsorden :

  • Valg af dirigent og evt. stemmetællere
  • Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2017/2018
  • Forelæggelse af årsregnskab 2017 til godkendelse
  • Indkomne forslag – der er ikke indkommet forslag til årets generalforsamling
  • Godkendelse af budget for 2018
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år                   på valg er Christian Kubel og Asger Rasmussen
  • Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

 

Annemarie Hyllgaardhus,

formand Ejerforeningen Vorupør Klit