Klitfest 2005

Lørdag den 15. oktober var der igen Klitfest i Vorupør Klit.

Festen er en efterhånden gammel tradition, hvor ejerforeningens medlemmer mødes i hyggeligt samvær – mange har gæster med – og rigtig mange udveksler erfaringer fra sommerens oplevelser både i Klitten og andre feriemål.
Det er tydeligt et arrangement mange glæder sig til og har aftalt året før, at man mødes til Klitfesten.
Det at alle selv har mad med – giver et sjovt indslag – og mange deler med hinanden eller skiftes til at medbringe år for efter år.

John fra Vorupør leverede traditionen tro levende musik og underholdning til maden og efterfølgende svingom.
Mange af de lokale firmaer og forretninger bidrog – igen – med gaver til det amerikanske lotteri.
Alle nød vores nyrenoverede køkken, der fungerer rigtig godt til dette arrangement. En opgave til næste år er om det nye festudvalg kan lave en “rygepolitik” for aftenen. En rigtig god aften.

Vær med næste år – det er den første lørdag i efterårsferien. Reserver aftenen!

Allerede i løbet af et par måneder lægges hovederne i blød for at udtænke nye ideer til Klitfesten 2005 – Så husk at sætte x i kalenderen.

Lørdag 14. oktober 2006 – Kl. 18.00

På festudvalgets vegne
Poul Erik Jørgensen