Klitfest 2007

Denne Klitfest var ikke som andre Klitfester.

klitfest2007-1For det første kunne John ikke spille grundet hans engagement i TV optagelser. Men John havde skaffet 2 afløsere – Havgus – som fik alle 70 deltagere i festen ud på gulvet.

For det andet er der – som alle bekendt – trådt en rygelov i kraft og den ville vi jo gerne leve op til. Dette klarede Poul Erik ved velkomsttalen, hvor der blev appelleret til alle rygere, at der ikke bliver røget under spisningen. Herom senere.

I røg og damp i fri luft Derefter beskrev Poul Erik gaven fra Klitfestudvalget til Ejerforeningen. Gaven bestod af rengørings startsæt, en fremfører, microplus moppe, spand og vrider. Den virker perfekt og blev afprøvet af festudvalget søndag ved rengøringen.

Hvordan gik festen så med røgudviklingen? Det gik over al forventning – der var ingen røgtåger i Depotet. Det var rigtigt flot af alle rygerne, at tage det hensyn.

Det er tydeligt et arrangement mange glæder sig til. I år var vi 70 personer, som tidligere beskrevet.
70 deltagere er ved at være maksimum deltagerantal – og hvad gør vi så hvis succesen fortsætter?

klitfest2007-2Mange forretninger bidrog – igen – med gaver til det amerikanske lotteri – i alt 41 gaver. En rigtig stor tak fra Klitfestudvalget til sponsorerne som bidrog med alle de flotte gevinster.
Hyggelig fest
Fra Vorupør:
– John fra Vorupør
– Hotel Klitheden
– Svanebo
– Vorupør Slagterforretning
– Vorupør El Service
– Vorupør Lys
– Huset
– Hillgaard
– KP Marked
– Vorupør Røgeri
– Vesterhavs Cafeen.

Fra Snedsted:
– Snedsted Trælasthandel.

Fra Hurup:
– Thy Bolig
– EDC.

Fra Thisted:
– Nybolig
– Nykredit
– Thisted Forsikring
– Ejendomsmægler Per Pedersen
– Smed Tæpper og Gardiner,
– Thy Bolig.

Fra Karby:
– Karby Møbler

Fra Skive:
– Hancock i Skive

Fra Horne:
– Horne Andelskasse

Per Jespersgaard