Klitfest 2014 – referat fra festen

Referat fra Klitfesten 2014

Spændingen var stor i Klitfestudvalget 2014, da det var første fest, der skulle gennemføres uden indsamling af sponsor gaver. De gæster, som klitboerne havde inviteret med, medbragte også gaver – selvfølgelig – og i alt blev det til 20 gaver. Flotte indpakninger og mange gode påfund og stor kreavititet var udfoldet i gavevalget.

Tilmeldingerne strømmede desværre ikke ind, nervøsiteten begyndte at indfinde sig – i altfald hos nogle af os i udvalget. Der var udsendt 2 indbydelser via mail og der gik mange tanker igennem hovederne på os! Den sidste invitation vi udsendte indeholdt ændringen i musikken, da John ikke kunne. Så nu var det op til Annette fra Stenbjerg, at få os til at svinge benene til dansen!

Det var 36 feststemte deltagere – ja der var jo ”kun” ca. 20 Klitboere!!!!  Vi blev enige om, at det måtte kunne gøres bedre.

Festen startede med Vorupørsangen.  Efter spisningen var der amerikansk lotteri og efterfølgende dans. Det var alle tiders fest, som er svær at beskrive – det gik bare rigtigt godt – tak til alle deltagerne og musikken ved Annette.

I festudvalget vi måtte sige farvel til både Henny og Erik samt Jonna og Ole – tusind tak for indsatsen af begge par. De nye medlemmer af festudvalget er Yvonne og Bent, Sandtornvej 18 og Karen og Bent Astrup, Klitrose 11.

Per, Sandtornvej 48 –                         tlf.: 23424002 eller 75260442

Karen Inga og Bent Astrup, Klitrosevej 11-             tlf.: 51765399

Yvonne og Bent, Sandtornvej 18 –                tlf.: 23395448 eller 23395487

Vi ses den lørdag d. 10. oktober 2015 i Depotet.

klitfest1 klitfest2 klitfest3