Indkaldelse til generalforsamling 2014

Der indkaldes hermed til

ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vorupør Klit 

    LØRDAG DEN 19. APRIL 2014  KLOKKEN 10  I DEPOTET  Blåbærvej 7

Dagsorden :

1)    Valg af dirigent og evt. stemmetællere

2)    Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2013/2014

3)    Forelæggelse af årsregnskab 2013 til godkendelse

4)    Indkomne forslag: der er ikke indkommet forslag til årets generalforsamling

5)    Godkendelse af budget for 2014

6)    Valg af formand: formanden er ikke på valg i år

7)    Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

på valg er  Asger Rasmussen og Christian Kubel

8)    Valg af  1 suppleant til bestyrelsen for 2 år

9)    Valg af revisor

10)                   Eventuelt

Annemarie Hyllgaardhus,

formand Ejerforeningen Vorupør Klit