Indkaldelse til generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til

ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vorupør Klit

 LØRDAG den 15. april 2017  KLOKKEN 10     I DEPOTET  Blåbærvej 7

Dagsorden :

  • Valg af dirigent og evt. stemmetællere
  • Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2016/2017
  • Forelæggelse af årsregnskab 2016 til godkendelse
  • Indkomne forslag (fra bestyrelsen):

Forslag 1: generalforsamlingen indstiller, at lokalplansovertrædelser, der kommer bestyrelsen kendskab, altid indberettes til Thisted Kommune, hvis ikke en dialog mellem ejer og bestyrelse har resulteret i, at de ulovlige forhold bliver lovliggjort

  • Godkendelse af budget for 2017
  • Valg af formand  –  på valg er Annemarie Hyllgaardhus
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år –   på valg er  Per Jespersgaard og Asger Rasmussen
  • Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Annemarie Hyllgaardhus,

formand Ejerforeningen Vorupør Klit