Kloakstop

Har du en forstoppet kloak? 

SPULING AF KLOAKKER

Bestyrelsen har indgået en aftale med Thisted Kloakservice, om at medlemmerne af Vorupør Klit selv kan henvende sig til dem, dersom der konstateres tilstopning i kloak.

Proceduren er den, at medlemmet, der har problem med tilstoppet kloak, ringer til:

Thisted Kloakservice, på tlf. 9797 4133.

Han har døgnvagt på telefonen, og kommer så hurtigt det er muligt.

Han afgør efter fremmøde, og problemet er ejerens eget – og dermed skal betales af ejeren direkte til Thisted Kloakservice.

Afgørende er, om tilstopningen findes mellem spulebrønd og hus. Er det tilfældet, renses der på sommerhusejerens regning.

Dersom sommerhusejeren nægter at betale, er aftalen at Ejerforeningen holder Thisted Kloakservice skadesløs, men opkræver beløbet af ejeren – med tillæg af gebyr.

Vi håber at alle medlemmer vil tage vel imod ordningen, der er tænkt som, og ment som et forsøg på at afkorte tiden fra en tilstopning konstateres til der sker oprensning.

Kubel

kloakservice