Trafik i Klitten

Farten dræber ……15zone

Ja endnu har de mange fartglade bilister i Vorupør Klit ikke været skyld dødsulykker, selvom det nogle gange faktisk kun har været tilfældigt, at ingen personer er kommet til skade – men nogle ejere har i bogstaveligste forstand måtte springe for livet.
Indtil nu er det derfor kun glæden ved og lysten til at opholde sig i Klitten, der for manges vedkommende bliver dræbt på grund af hensynsløs kørsel.
Alle, der bor tæt på de strækninger, hvor der køres stærkest, har problemer med støj og ikke mindst støv – og mange andre føler sig utrygge, når de bevæger sig rundt i Klitten gående eller på cykel.
Jeg har modtaget en del klager gennem sommeren over de mange, der ikke respekterer vores 15-km fartgrænse og har ved selvsyn gennem flere uger kunnet konstatere, at det bestemt ikke er grundløse klager.
15 Km/time, – se selv! Der er ikke engang tale om “banale” fartoverskridelser på op til 100%, svarende til en fart på 30 km i timen – nej mange biler speeder voldsomt op lige så snart de er drejet ind i Klitten og forcerer bumpene, som var de ikke eksisterende, idet de kører med en fart på 30-80 km/timen.
Det er såvel tyske som danske biler, der kører for stærkt, men jeg håber på, at det i alle tilfælde drejer sig om lejere, idet jeg helst ikke vil tro, at der findes ejere i Vorupør Klit, som bevidst generer andre medejere.
Da en del af problemet kan skyldes uvidenhed, har bestyrelsen nu lavet en gul informationsseddel, som bør befinde et synligt sted i sommerhuset, når dette er udlejet. Den omhandler hastighedsbestemmelserne samt brandfaren i Klitten og er vedlagt denne udgave af Klitposten.
Da vi erfaringsmæssigt ved, at information ikke er nok, vil det være nødvendigt at iværksætte nogle foranstaltninger, der gør, at bilister bliver tvunget til sætte farten ned for ikke at gøre skade på deres bil – det er nemlig desværre det eneste, der er respekt for, viser al erfaring.
Mange af de klagende ejere har ved deres henvendelse desuden haft forslag til, hvorledes farten kan sættes ned. Disse forslag fra medlemmerne drejer sig om:
– flere bump
– de eksisterende bump gøres funktionsdygtige
– chikaner der snævrer vejen ind
– tydelig skiltning flere steder med den gældende 15-km fartgrænse
– generelt smallere vej de første 200-300 meter af Sandtornvej
– omlægning af lige vejstrækninger til en med kurver
Der er flere parter, der skal tages i ed, når der skal iværksættes nye tiltag til nedsættelse af hastigheden, og to af bestyrelsens medlemmer er derfor gået i dialog med brandberedskabet og kommunen med henblik på at finde en god løsning på de store problemer, der er forbundet med de mange fartsyndere.
Bestyrelsen tager dette problem meget seriøst, for det har meget stor betydning for mange i Klitten – og det kan ikke være meningen, at de der bryder regelsættet, skal ødelægge glæden ved at opholde sig i det måske dejligste område af Danmark for alle andre.

/ Annemarie Hyllgaardhus